Γεια σου είμαι ο ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ και λατρεύω τα μήλα!

Αν θέλεις να με γνωρίσεις συμπλήρωσε την ημερομηνία γέννησής σου και τη χώρα διαμονής σου.

ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΗΜΕΡΑ
ΜΗΝΑΣ
ΕΤΟΣ
Υποβάλοντας αυτή τη φόρμα, αποδέχεστε τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ρύθμιση cookies

“Κερδίστε Δώρα Μηλοκλέφτης”

Όροι Συμμετοχής:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 251401000,(στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) την προωθητική ενέργεια με κλήρωση « Κερδίστε Δώρα Μηλοκλέφτη » (στο εξής «η Ενέργεια» ή / και «ο Διαγωνισμός»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες παραβιάζουν τους Όρους Χρήσης της Σελίδας της Διοργανώτριας https://www.instagram.com/milokleftis/ ή αντίκεινται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, και κατ’ επέκταση θα αποκλείεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την Κλήρωση.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Σε όλους τους συμμετέχοντες επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

i.Από άτομα κάτω των 18 ετών,
ii.Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,
iii.Πριν και κατά την οδήγηση,
iv.Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.

 

Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).

 

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο «Instagram» και συγκεκριμένα μέσω της σελίδας «Milokleftis» η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική   διεύθυνση https://www.instagram.com/milokleftis/ (στο εξής «ο Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής

1.Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Instagram, δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη («UserName») και Κωδικό Πρόσβασης (“Password”), ο λογαριασμός τους είναι ενεργός,  και σύμφωνος με όλους τους όρους του Instagram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί ή καταργηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

2.Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3.Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.

 

3. Διάρκεια της Ενέργειας

1.O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων όρων και θα διαρκέσει από τις 22/09/2022 και ώρα 20:00 έως τις 22/09/2022 και ώρα 23:30 (τοπική ώρα Ελλάδας). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα ούτε πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια ή / και οποιονδήποτε τρίτο.

2.Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

 

4. Τρόπος Συμμετοχής

1.Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να είναι παρόντες στο χώρο διεξαγωγής του πάρτι του Μηλοκλέφτη, το πάρκινγκ των οδών Βουτάδων και Ιεροφαντών στην Αθήνα, όπου θα υπάρχει σημείο διάθεσης προϊόντων (merch) με την επωνυμία του Μηλοκλέφτη. Εκεί καλούνται να αναρτήσουν μια φωτογραφία, η οποία είτε να απεικονίζει τον ίδιο είτε το χώρο χωρίς εστίαση σε πρόσωπα, από τον χώρο διεξαγωγής του πάρτι σε story στο προσωπικό τους Instagram λογαριασμό με ετικέτα τον Μηλοκλέφτη (@milokleftis), όπως ορίζεται από τη διαδικασία σε σχετική ανακοίνωση που υπάρχει στο χώρο, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν δωρεάν τα δώρα Μηλοκλέφτης που ορίζονται στην παράγραφο 6 των παρόντων όρων.

Ρητά διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που το περιεχόμενο του «story» εστιάζει σε τρίτο πρόσωπο, ο συμμετέχων βεβαιώνει ότι έχει λάβει την συναίνεσή του και η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σχετικώς.

2.Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από τη Διοργανώτρια. Ο συμμετέχων μπορεί  να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η ανάρτηση φωτογραφίας σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία, και ταυτόχρονα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Μόλις ο χρήστης ανεβάσει την φωτογραφία του με την παραπάνω διαδικασία, ενεργοποιείται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση.

3.Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην ανεβάσει («upload») ή εκ των υστέρων να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την απόλυτη κρίση της.

4. Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά με τα ίδια στοιχεία Instagram στο Διαγωνισμό και, κατ’ επέκταση, στην απόκτηση δώρων Μηλοκλέφτη. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου συμμετέχοντα, μόνο η πρώτη χρονικά εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε υποβληθείσες και θα αποκλείονται από τη δωρεάν διάθεση δώρων.

5.Επίσης, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

 

5. Έγκυρη Συμμετοχή

1.Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

2.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν φωτογραφίες και σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε συμμετέχων που ανήρτησε φωτογραφίες και σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται αυτοδικαίως από τον Διαγωνισμό.

 

6. Δώρα

1.Τα δώρα που θα διατίθενται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τετρακόσια (400) gift bags που περιέχουν από ένα καπέλο, ένα sticker, ένα ζευγάρι κάλτσες και μια μπαντάνα όλα με το λογότυπο του Μηλοκλέφτη. Η δωρεάν διάθεση των δώρων θα γίνει για τους πρώτους 400 παρευρισκόμενους, που θα έχουν έγκυρη συμμετοχή, σύμφωνα με όσα αναγράφονται ανωτέρω.

Έκαστος των νικητών θα κερδίσει ένα gift bag με τα παραπάνω, το οποίo ο νικητής θα παραλάβει επί τόπου.

2.Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά προτεραιότητας του στο Διαγωνισμό επιλαχόντα, ως ανωτέρω, ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του, να το αποδεχτεί.

3.Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων που θα προσέρχονται να παραλάβουν το δώρο τους. Ενδεικτικώς, δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη του story που αναρτήθηκε αλλά και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου και την ηλικία του.

4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη.

5. Με την αποδοχή του δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της.

 

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

1.Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στη διάθεση των δώρων. Στη διάθεση των δώρων συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στην ενέργεια, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές κατά το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης της προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τον όρο 3.

2.Η ανάδειξη των νικητών θα γίνεται επί τόπου από εκπρόσωπο τη Διοργανώτρια, η οποία θα ελέγχει αν ο εκάστοτε νικητής έχει αναρτήσει story με ετικέτα τον Μηλοκλέφτη (@milokleftis). Εφόσον έχει γίνει η ανάρτηση και ο αριθμός συμμετοχής δεν έχει ξεπεράσει το 400 ο συμμετέχων κερδίζει το αντίστοιχο δώρο.

3. Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Η δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

 

8. Ευθύνη

1.Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων που περιγράφεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

2.Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

3.Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του Δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα.

4.Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

 

9. Τεχνικά Μέσα

1.Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια  δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των ως άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram καθώς και τους γενικούς όρους χρήσεις και τις πολιτικές του και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας.

2.Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και τη σελίδα της «Milokleftis» με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους, καθώς και τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

3.Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για τη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

 

10. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

1.Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των “ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ” ούτε των «Μηλοκλέφτη» ή σε οποιοδήποτε άλλο σήμα ή δικαίωμα της Διοργανώτριας ή άλλης εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

2.Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες)

απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου.
Ο κάθε συμμετέχων παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχολίου του (περιλαμβάνοντας τυχόν πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εικόνας κλπ.) στη Διοργανώτρια ατελώς στο διηνεκές, η οποία έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, να το προβάλει και να το εκμεταλλεύεται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιοδήποτε μέσο και στο ίντερνετ. Οι συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι τους ανήκουν τα πλήρη δικαιώματα του σχολίου που αναρτούν στη σελίδα τα οποία με τη συμμετοχή τους εκχωρούν αυτομάτως στη Διοργανώτρια και συναινούν στη χρήση τους από αυτή, την εκμετάλλευση και την παρουσίασή τους στο κοινό, με κάθε τρόπο για τις ανάγκες της παρούσας ενέργειας και προβολής της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια που ανεβάζει ο κάθε χρήστης. Ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι με τυχόν σχόλια που μπορεί να αναρτήσει δεν θα θίξει οποιοδήποτε δικαίωμα είτε των Διοργανωτριών είτε τρίτου.

3.Κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από την σελίδα της «Milokleftis», ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 

11. Προσωπικά Δεδομένα

1.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτριασύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR),  αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση / δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

Α) Για τους συμμετέχοντες και τους νικητές: το Instagram ID, στοιχεία δημόσιου προφίλ Instagram, ονοματεπώνυμο, το περιεχόμενο του «story» συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, αντίγραφο ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας.

Ρητά διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που το περιεχόμενο του «story» εστιάζει σε τρίτο πρόσωπο, ο συμμετέχων βεβαιώνει ότι έχει λάβει την συναίνεσή του και η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σχετικώς.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

2. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr. Αναλυτικοί όροι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπονται στον ιστότοπο της Διοργανώτριας (https://www.athenianbrewery.gr/gr/el/privacy/).

4.Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media.

 

12. Λοιποί Όροι

1.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας. Η παρούσα ενέργεια δεν διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της τρέχουσας ενέργειας όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που το διέπουν.

2. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

3. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι δε θα θίξουν οποιοδήποτε δικαίωμα είτε των Διοργανωτριών είτε τρίτου με τα σχόλια ή τις απαντήσεις τους.

4.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα και την παροχή του Δώρου με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα στο Instagram. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο http://milokleftis.gr/ .

5.Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

6. Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των λοιπών όρων.

7. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

8. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

9.Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.